A személyes adatok védelme nagyon fontos számunkra. Adatainkat kizárólag a törvényi rendelkezések (2016/679 általános adatvédelmi rendelet) alapján dolgozzuk fel. Adatvédelmi nyilatkozatunkban tájékoztatást adunk a honlapunkon történő adatfeldolgozás legfontosabb szempontjairól.

A SnaBB Ylogistics Kft. (a következőkben: „társaság”) különösen a szívén viseli az információk és különösképpen a személyes adatok védelmét. Ügyfeleink adatainak kezelésénél ugyanazt a minőséget tartjuk mérvadónak, amelyet a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban is elvárnak tőlünk. Ez az adatvédelmi nyilatkozat részletesen leírja, hogy a társaság az Ön személyes adatait milyen módon kezeli és védi ezen a honlapon. Ez az adatvédelmi nyilatkozat az összes olyan, a társaság által üzemeltetett honlapra vonatkozik, amelyekről ez az adatvédelmi nyilatkozat letölthető.

Mivel a személyes adatok kezelésének műszaki és jogi keretei folyamatos fejlesztések és változások tárgyát képezik, társaságunk fenntartja magának annak jogát, hogy ezen adatvédelmi nyilatkozatot időről időre megfeleltesse a változó keretfeltételeknek. A társaság valamely weboldalának felhasználói ezért a weboldal használatának megkezdésekor kötelesek ezen adatvédelmi nyilatkozat mindenkori módosításairól tájékozódni.

Ez az adatvédelmi irányelv a vállalatcsoport által működtetett összes webhelyre érvényes.
 

 1. Személyes adatok

Személyes adatnak számít például a név, a lakcím, a születési dátum, a telefonszám és az e-mail cím.

Az anonim, illetve anonimizált adatok ezzel szemben nem személyes adatok. Ezek nem tartoznak az adatvédelmi rendeletek hatálya alá. Társaságunk lehetőség szerint törekszik arra, hogy az adatokat anonimizált formában kezelje. Ez például úgy történik, hogy a megadott adatokat nem az Ön nevével, hanem egy álnév alatt rögzítjük, így nem vezethetők vissza egy adott vagy meghatározható személyre.
 

 1. Személyes adatok meghatározása és rögzítése

Társaságunk nem rögzít és nem határoz meg személyes adatokat ok nélkül. A személyes adatok megadása sokkal inkább azért szükséges, hogy:

 • ön a weboldalt a lehető leginkább felhasználóbarát módon használhassa,
 • az információigényléseket vagy panaszokat gyorsan tudjuk kezelni,
 • szolgáltatásokkal vagy termékekkel kapcsolatos kérdéseket meg tudjunk válaszolni,
 • biztosítsuk az Ön számára érdekes információs, marketing és hírlevéltartalmakat,
 • lehetővé tegyük a navigálást ezen a weboldalon,
 • nyilvántartsuk az állásjelentkezését,
 • feldolgozzuk a megrendeléseket és
 • statisztikai felméréseket végezzünk a weboldal felhasználásáról.

A társaság az erre szolgáló személyes adatokat több módon gyűjtheti be. A személyes adatok felvételének egyik módja, amikor Ön egy adatszolgáltatás keretében közvetlenül megad konkrét személyes adatokat (pl. regisztrációs űrlap, a termékekkel kapcsolatos kérdések, feliratkozás hírlevélre). De a honlapon történő navigálás során is sor kerül személyes adatok rögzítésére úgynevezett sütik segítségével. Ilyen adatok az IP-cím, az Ön által használt böngésző típusa, a nyelv, a belépési időpontok, a felhasznált végberendezés, az átvitt adatmennyiségek, a navigációs előzmények, valamint a hivatkozás.
 

 1. Személyes adatok felhasználása

Társaságunk a személyes adatokat alapvetően kizárólag az alkalmazható adatvédelmi jogszabályok – főként az Általános Adatvédelmi Rendelet (EU) 2016/679 alapján és azok keretein belül használ fel.

A társaság csak akkor használ fel személyes adatokat, ha ezt a tartalom és az adatfelhasználás célja alapján a társaság jogi felhatalmazása lefedi, és az Ön bizalmas kezelés iránti érdekei nem sérülnek. A társaság jogi felhatalmazásának alapját a kiadott iparűzési engedély és a társasági szerződés képezi.

Az Ön bizalmas kezelés iránti érdekeit a társaság például úgy védi, hogy Ön hozzájárult a személyes adatainak felhasználásához. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható az ezen adatvédelmi nyilatkozat végén megadott elérhetőségek bármelyikén. Ha az adatok felhasználása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történt, és az Ön bizalmas kezelés iránti érdekei nem védhetők más módon, akkor a visszavonás azonnal megtiltja a személyes adatok további felhasználását.

Amennyiben hozzájárulás szükséges, társaságunk közvetlenül ezen személyes adatok megadásánál kéri Önt arra, hogy járuljon hozzá az adatok kezeléséhez. Előtte a társaság mindenkor felvilágosítja Önt arról, hogy milyen adattípusokat milyen célokra használ. Ha a felhasználás harmadik személyeknek történő továbbítást is tartalmaz, akkor Ön felvilágosítást kap a továbbítás címzettjéről és céljáról is. Ezenfelül még egyszer felhívjuk a figyelmét a mindenkori visszavonási jogára.

Az Ön védendő bizalmas kezelés iránti érdekeit a társaság akkor is védi, ha a társaság vagy harmadik személyek túlnyomórészt jogos érdekei teszik szükségessé az Ön személyes adatainak felhasználását. Ennek során mérlegeljük az Ön adott személyes adatainak védelmével kapcsolatos érdekeit és a társaság, illetve harmadik személyek az adatok felhasználásához kapcsolódó érdekeit. A társaság, illetve harmadik személyek érdekei különösen akkor haladják meg a személyes adatok védelmével kapcsolatos érdekeket, ha az adatok a társaság és Ön között fennálló szerződéses kötelezettség teljesítéséhez vagy a társaság jogi követeléseinek érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükségesek.

Amennyiben a társaságnak a személyes adatok védelmével kapcsolatos érdekeket meghaladó jogos érdekei fűződnek az Ön adatainak felhasználásához, akkor az adatokat csak az adott cél eléréséhez szükséges mértékben használjuk fel. A szerződések lebonyolításához szükséges szerződéses adatokat például nem használjuk fel marketingcélokra.
 

 1. Konkrét adatgyűjtés és felhasználás

Társaságunk a következő eseményeknél gyűjt és használ személyes adatokat a weboldalon:

 

 • Kapcsolati űrlap: A kapcsolati űrlapnál a következő adatokat kérjük be:, név, e-mail cím, telefon szám. Ezen adatok tárolását és felhasználását a Honlap -rendszerünk végzi annak érdekében, hogy az Ön kérdéseit, illetve kapcsolatfelvételeit fel tudjuk dolgozni.

 

Emellett társágunk úgynevezett sütiken (lásd lentebb) keresztül is gyűjt személyes adatokat. Amennyiben a fent felsorolt események egyikénél Önnek több oldalon keresztül kell megadnia a személyes adatait, ezeket egy „session” (munkamenet) süti segítségével átmenetileg elmentjük, hogy a következő oldalon tovább lehessen használni azokat.
 

 1. Adatátadás / adattovábbítás

Az adattovábbítás a személyes adatok olyan harmadik személyek számára való továbbadását jelenti, amelyek ezeket az adatokat saját célokra használják fel. Továbbá ide tartozik az adatok a társaság másik üzleti területén történő alkalmazása. Az adatátadás a személyes adatok olyan harmadik személyek számára való továbbadását jelenti, amelyek ezeket az adatokat a társaság megbízásából a társaság céljainak eléréséhez használják fel.

Személyes adatok gyűjtése abban az esetben történik, ha az a regisztráció részeként történik (pl. kapcsolatfelvétel), vagy a cookie-k használatát a honlapon elfogadja.

Minden személyes adat gyűjtése, feldolgozása és felhasználása a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban történik, elsősorban a kért szolgáltatások és a kérelmek feldolgozása céljából.

A társaság semmiképpen sem adja el, bocsájtja lízingre vagy adja bérbe az adatokat. Harmadik személyeknek csak akkor és olyan mértékben adjuk át az Ön személyes adatait, amikor és amennyire ez a szerződés lebonyolításának céljából, illetve az információs, marketing- és hírlevél-szolgáltatásokhoz szükséges.

Személyes adatokat személyre szóló formában csak addig tárolunk, ameddig az arra a célra szükséges, amelyre feldolgozásra került, illetve a garancia, a korlátozások és a törvényes megőrzési időszakok le nem járnak. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, amelyeknél az Adatvédelmi Szabályzat másként rendelkezik.

Honlapunk működtetésének céljából olyan szoftverszolgáltatókat és ügynökségeket bízhatunk meg, amelyek tevékenységük során hozzáférhetnek személyes adataikhoz. Ezen cégek kötelesek betartani az alkalmazandó adatvédelmi szabályokat. Általánosságban elmondható, hogy ha külső szolgáltatókat bízunk meg az adatok kezelésével, akkor ezek a szolgáltatók is kötelesek betartani az adatvédelmet.
 

 1. Sütik és elemzési szolgáltatások

A sütik kisméretű szövegfájlok, amelyeket a weblap üzemeltetője a böngészőn keresztül a weblap felhasználójának végberendezésén (PC, notebook, táblagép, okos telefon stb.) található adattárolón ment el. A weblap későbbi látogatásakor ezek az információk újra betöltődnek, és lehetővé teszik, hogy a weblap felismerje a végberendezést. A sütikben személyes adatok és nem személyes adatok mentése egyaránt történhet. A sütik beállításával felhasználói profilok is elmenthetők.

Társaságunk arra használja a sütiket, hogy felhasználóbarátabbá tegye a weboldalt, folyamatosan javítsa az Ön számára a weboldal teljesítményét, és többet tudjon meg a weboldal használatáról. Ez a weboldal azonban sütik nélkül is megtekinthető. Az, hogy az ön böngészője mentsen-e el sütiket, és ha igen, akkor milyen típusúakat, minden internetes böngészőben beállítható. A legtöbb böngésző alapbeállításként az összes sütit elfogadja. Amennyiben Ön ezt nem szeretné, ennek megfelelően kell a böngésző módosításait beállítani. Ehhez nyissa meg a böngészőjének súgóját, illetve ellenőrizze böngészőjének sütibeállításait.

 1. Adatvédelmi intézkedések

Társaságunk megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy biztosítsa az Ön személyes adatainak védelmét. Ezekkel megakadályozzunk a személyes adatok minden jogosulatlan hozzáférését, gyűjtését, felhasználását, nyilvánossá tételét, sokszorosítását, módosítását vagy törlését. Védett szervereken tároljuk. Az alkalmazott technikai adatvédelmi intézkedések kiterjednek többek között a kötelező jelszóhasználatra, naplózásra, hozzáférési ellenőrzésekre, tűzfalakra és vírusvédő programokra. 

 1. Érintettek jogai

Társaságunk természetesen biztosítja Önnek a hozzáférés jogát, a kijavítás vagy törlés jogát és a személyes adatainak felhasználásra vonatkozó fellebbezés jogát.

Az érintettnek bármikor jogában áll tájékoztatást kérni arról, hogy a hozzá tartozó személyes adatok feldolgozása folyamatban vannak-e, illetve megfelelő információkat szerezni a felelős személytől.

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy kérje az őt érintő személyes adatok javítását (teljes körűen), törlését, vagy korlátozott feldolgozását, illetve ezek ellen kifogással élhet. Ez vonatkozik az automatikusan kezelt/feldolgozott személyes adatokra is. Az érintett személynek jogában áll kifogásolni személyes adatainak közvetlen értékesítését is. A hírlevélre adott hozzájárulása bármikor visszavonható. A cég profilozása (értékelése) nem történik meg.

Az érintett személyt megkérjük, hogy értesítsen, amennyiben változás áll be a személyes adataiban.

A céget érintő információszolgáltatási kötelezettség, vagy az információvédelmi törvény előírásai miatti tájékoztatás részben a titoktartási kötelezettség által korlátozott lehet.

Amennyiben lehetséges, és nem jár aránytalan erőfeszítéssel, az adatvédelemmel megbízott felelős személy tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit a módosításról, törlésről, vagy a korlátozott feldolgozásról. Az érintett személy tájékoztatást kérhet ezekről a címzettekről.

Az érintettnek joga van arra, hogy strukturált, érthető és gépileg olvasható formában megkapja az őt érintő személyes adatokat, valamint továbbítsa ezeket az adatokat egy másik felelős személynek. Az adatátvitelhez való jog gyakorlása során az adatalany kérheti, hogy a személyes adatait egy felelős személytől közvetlenül egy másik felelős személyhez továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Abban az esetben, ha az adatfelhasználás a társaságnál az Ön hozzájárulása alapján történik, akkor Önnek bármikor jogában áll a hozzájárulását visszavonni. Társaságunk a visszavonás beérkezése után azonnal megszünteti az érintett személyes adatok felhasználását, amennyiben az adathasználat kizárólag az Ön hozzájárulásán alapult. A társaság tovább használhatja az érintett személyes adatokat, ha ezeket előtte oly módon anonimizálták, hogy nem lehet őket egy meghatározott személyhez hozzárendelni.

Amennyiben olyan mértékű adatszegés történik, amely magas kockázatot jelent a természetes személyek személyes jogaira és szabadságára nézve, az adatkezelő megpróbál jelentést tenni az érintettnek és/vagy az adatvédelmi hatóságnak.

Bármelyik jog kizárólag írásban érvényesíthető a társasággal szemben (elérhetőségeket lásd lentebb). Annak megakadályozására, hogy jogosulatlan személyek visszaéljenek ezekkel a jogokkal, Önnek megfelelő formában igazolnia kell a személyazonosságát a társaság felé. A hozzáférési jog minden személynek korlátlanul rendelkezésére áll, azonban évente csak egy hozzáférés ingyenes, minden esetleges további költség az előzetesen megadott adatok alapján kiszámlázásra kerül.

Jogainak gyakorlása érdekében az adatalany bármikor információt szerezhet a felelős személytől adatai feldolgozásával kapcsolatban.

Általánosságban elmondható, hogy panaszt lehet benyújtani a felügyeleti hatósághoz.
 

 1. Elérhetőségek

Az Önök személyes adatainak a védelmében ezeket az irányelveket időről-időre megújítjuk. Ennek érdekében időnként át kell tekintenie ezeket az irányelveket, hogy naprakész maradjon arról, hogyan védjük adatait és hogyan javítjuk folyamatosan a webhelyünk tartalmát. Ha lényeges változtatást vezetünk be az Ön által megadott személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és/vagy nyilvánosságra hozatalára vonatkozólag, akkor értesítjük Önt, egy világos és átlátható hivatkozást adva a webhelyhez.

Ezen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban az alábbi elérhetőségek egyikén fordulhat társaságunkhoz:

SnaBB Ylogistics Kft.
H9226 Dunasziget , Galambos utca 112
Cégjegyzékszám: 08-09-018859
Ügyvezető: Bőti Zsolt
E-Mail: info@snabb-ylogistics.com
Tel: +36 20 555 33 88